Chr4. Thams logo

 

 For deg som har fått opptak på studiet:

 

Vi tar forbehold om at koronasituasjonen kan medføre at studietilbud som har fysiske samlinger kan få alternative samlingsformer. 

På grunn av utfordringer med å skaffe nok rom for å kunne ivareta nok avstand i fysisk undervisning kan tidsramme og/eller tidspunkt for samlinger bli endret. Informasjon om samlingene oppdateres fortløpende.

 

Første oppstartsuke for alle studier og årskull er uke 35**.

  • Førsteårsstudenter Maskinteknisk drift og Sveiseteknikk, tirsdag 25. august.
  • Førsteårsstudenter Psykisk helsearbeid og rusarbeid, onsdag 26. august.
  • Førsteårsstudenter Prosessteknikk og Elkraft torsdag 27. august. 
  • Førsteårsstudenter Bygg og Anlegg fredag 28. august.

 

  • Andreårsstudenter Bygg, Anlegg og Elkraft mandag 24. august.
  • Andreårsstudenter **Melkeproduksjon og driftsledelse 14 -17 september

 

  • Tredjeårsstudenter Bygg og Anlegg tirsdag 25. august.
  • Tredjeårsstudenter Elkraft, Elektronikk og Automatikk onsdag 26. august.
  • Tredjeårsstudenter Maskinteknisk drift og Sveiseteknikk fredag 28. august.

 

Samlingsplanene ligger her 

Vi har i sommer 1.8.20 blitt endel av Trøndelag høyere fagskole.

Chr5. Thams logo

  

 Viktig informasjon for fagskolestudenter og fagskoler

13.03.2020

Regjeringen har bestemt at alle fagskoler skal holde stengt til og med 26. mars, med mulighet for forlengelse. Under har vi samlet nyttig informasjon for de fagskolene og fagskolestudentene som påvirkes av dette.

Les mer


Chr. Thams fagskole fortsetter nettundervisningen som normalt. All tilstedeværende undervisning på skolen er stoppet

11.03.2020

All tilstedeværende undervisning på skolen er stoppet. Undervisning på nett fortsetter som normalt 

Les mer


Ledige studier med planlagt oppstart høsten 2020

06.03.2020

Student til høsten?

Les mer


Kronikk Adresseavisa 7.10.2019

09.10.2019

Flere nye utdanningstilbud planlegges nå i Trøndelag – her er mulighetene

Les mer


Produkt fra hovedprosjekt satt i produksjon

12.12.2018

Studenter på bygg og anlegg brukte hovedprosjektet på fagskolen til å utvikle ny teknologi for isolering av prefabrikkert betongvegg. Avfall fra annen virksomhet er en viktig ingrediens. 

Les mer


Lovfesting av fagskoler som høyere yrkesfaglig utdanning

04.04.2018

Regjering har i dag lagt frem forslag til ny fagskolelov. Nasjonalt Fagskoleråd mener loven plasserer fagskoler tydelig som høyere yrkesfaglig utdanning, likeverdig med høgskoler og universiteter. Samtidig utsettes flere kontroversielle spørsmål.

Les mer


Se vår presentasjonsvideo

26.09.2016

Chr. Thams fagskole tilbyr fagskoleutdanninger som deltidsstudium. Skolen legger til rette for at studenter fra hele landet kan studere samtidig som de er i full jobb.

Les mer


Fagskolene i Trøndelag

17.04.2015

Fagskolene i Trøndelag har opprettet en felles nettportal hvor du finner oversikt over alle utdanningene som tilbys i regionen.

Les mer


Hva er fagskole?

27.03.2015

Fagskole er en tertiærutdanning på linje med høgskole og universitet. Fagskoleutdanninger har i følge fagskoleloven en varighet på fra et halvt til to år.

Les mer

Logo TF