Se vår presentasjonsvideo

26.09.2016

Chr. Thams fagskole tilbyr fagskoleutdanninger som deltidsstudium. Skolen legger til rette for at studenter fra hele landet kan studere samtidig som de er i full jobb.

Les mer


Fagskole naturbruk

26.08.2016

Fagskoleutdanningene Kornproduksjon og driftsledelse og Mjølkeproduksjon og driftsledelse vil bli utlyst for oppstart høsten 2017. Søknadsfrist: 15. april 2017. Søknad registreres elektronisk på www.fagskoleopptak.no / www.vigo.no. 

Les mer


Oppstart av nye klasser høsten 2016

01.07.2016

Det blir oppstart av nye fagskoleklasser i utdanningene Elkraft, Sveiseteknikk og Rehabilitering.

Les mer


Svar på søknad om skoleplass

25.04.2016

Nasjonalt opptakskontor vil sende ut beskjed til søkerne om de har fått skoleplass slik:

Les mer


Fagskoleutdanning i kombinasjon med jobb

13.01.2016

Det planlegges igangsatt utdanninger både i helsefag og i teknisk fag fra høsten 2016.

Les mer


Interessert i å ta Bachelor?

10.11.2015

VIA Univerity College i Danmark tilbyr flere relevante utdanninger som bygger på vitnemål fra teknisk fagskole. For de fleste bachelorutdanningene gis det avkorting av studietiden, fra ett til to år.

Les mer


Fagskolene i Trøndelag

17.04.2015

Fagskolene i Trøndelag har opprettet en felles nettportal hvor du finner oversikt over alle utdanningene som tilbys i regionen.

Les mer


Hva er fagskole?

27.03.2015

Fagskole er en tertiærutdanning på linje med høgskole og universitet. Fagskoleutdanninger har i følge fagskoleloven en varighet på fra et halvt til to år.

Les merORME endrer navn

23.01.2014

Chr. Thams Fagskole er det nye navnet!

Les mer

Logo STFK