Fagskole naturbruk

26.08.2016

Fagskoleutdanningene Kornproduksjon og driftsledelse og Mjølkeproduksjon og driftsledelse vil bli utlyst for oppstart høsten 2017. Søknadsfrist: 15. april 2017. Søknad registreres elektronisk på www.fagskoleopptak.no / www.vigo.no. 

Les mer


Oppstart av nye klasser høsten 2016

01.07.2016

Det blir oppstart av nye fagskoleklasser i utdanningene Elkraft, Sveiseteknikk og Rehabilitering.

Les mer


Svar på søknad om skoleplass

25.04.2016

Nasjonalt opptakskontor vil sende ut beskjed til søkerne om de har fått skoleplass slik:

Les mer


Ledige skoleplasser

25.04.2016

Søknadsfristen til Nasjonalt opptakskontor er nå ute, men det er fortsatt mulig å søke direkte til skolen.

Les mer


Fagskoleutdanning i kombinasjon med jobb

13.01.2016

Det planlegges igangsatt utdanninger både i helsefag og i teknisk fag fra høsten 2016.

Les mer


Interessert i å ta Bachelor?

10.11.2015

VIA Univerity College i Danmark tilbyr flere relevante utdanninger som bygger på vitnemål fra teknisk fagskole. For de fleste bachelorutdanningene gis det avkorting av studietiden, fra ett til to år.

Les mer


Oppstart 2015

09.09.2015

Chr. Thams fagskole har startet opp følgende nye fagskoleklasser høsten 2015:
 - Bygg og Anlegg
 - Automasjon. Elkraft og Elektronikk

Les mer


Fagskolene i Trøndelag

17.04.2015

Fagskolene i Trøndelag har opprettet en felles nettportal hvor du finner oversikt over alle utdanningene som tilbys i regionen.

Les mer


Hva er fagskole?

27.03.2015

Fagskole er en tertiærutdanning på linje med høgskole og universitet. Fagskoleutdanninger har i følge fagskoleloven en varighet på fra et halvt til to år.

Les merORME endrer navn

23.01.2014

Chr. Thams Fagskole er det nye navnet!

Les mer

Logo STFK