Trøndelag høyere yrkesfagskole (THYF), campus Chr. Thams holder til på Løkken Verk i lokalene til Meldal videregående skole og ble etablert i 1968. Skolen har siden den gang etablert flere nye studieretninger og har i dag et bredt studietilbud innen deltid.

Utdanningstilbud

Skolen tilbyr deltids utdanning innen bygg-, anlegg-, elkraft-, elektronikk-, automatisering-, prosessteknikk-, maskinteknisk drift-, sveiseteknikk, psykiskhelsearbeid og rusarbeid-, helse, aldring og aktiv omsorg-, rehabilitering-, barn med særskilt behov-, melkeproduksjon og driftsledelse samt kornproduksjon og driftsledelse.

Kvalitet

Vi er opptatt av at utdanningene vi tilbyr er av god kvalitet og relevante for våre studenter og næringslivet. Dette sikrer vi gjennom å tilsette lærere som har lang erfaring fra relevante bransjer. Skolen har også partnerskapsavtaler med flere lokale bedrifter og henter inn gjesteforelesere med relevant kompetanse. Vi legger også til rette for besøk til ulike bedrifter og prosjekter i undervisningssammenheng. I tillegg knyttes studentenes avsluttende hovedprosjekt opp mot regionale og lokale bedrifter.

Organisering

Skolen har samlinger hovedsakelig en dag i uka for samtidige studier. Samlingene gjennomføres som hybridundervisning og forstås som undervisning i sanntid der studentgrupper møtes til samme undervisningsøkt på ulike måter. Dette betyr det at noen studenter deltar fra undervisningsrom og noen via internett (synkron undervisning), samt at noen deltar via opptak av undervisningen (asynkron undervisning). Organiseringen gjør at studiet blir mer fleksibelt, slik at du kan ta utdanning mens du jobber og der du bor.

 

Hvorfor velge fagskole?
Er du en av dem som ikke helt klarer å se forskjellen på universitet og høyskole er du nok ikke alene. Da er du kanskje blant mange som i tillegg ikke helt vet nøyaktig hva fagskole er og hvorfor fagskole er et likeverdig alternativ for dem som ønsker å ta høyere utdanning.

En fagskoleutdanning er en kort og yrkesrettet utdanning som bygger på videregående opplæring. Fagskoleutdanningen gir studiepoeng og er en fullverdig høyere utdanning innenfor yrkesfag, med en faglig bredde tilsvarende høyskoleutdanning. Fagskoleutdanninger bygger på alt fra yrkesforberedende utdanningsprogrammer med fag- eller svennebrev, til mer generelle studieforberedende programmer. Kompetansen må fornyes og videreutvikles, og den yrkesfaglige utdanningen har fordelen av å være tett koblet til arbeidslivet.

Trøndelag høyere yrkesfagskole, Chr. Thams har sammen med arbeidslivet, laget flere praktisk rettede studier for deg som ønsker å utvikle dine fagkunnskaper.

Klikk deg inn på sidemenyen, for valg av våre spesialtilpassede studieløp til deg som ønsker en relevant og fremtidsrettet kompetanse.

 

 

Thams Annonse bilde 4

 

SØK OPPTAK FØR 15. april 2021,

HUSK AT VI HAR ENDRET NAVN TIL:

TRØNDELAG HØYERE YRKESFAGSKOLE, studiested CHR. THAMS

 

Studenthåndbok

  1. Velkommen
  2. Generell informasjon
  3. Informasjon om viktige dokumenter
  4. Veiledning for studenter ved eksamen
  5. Lover og forskrifter
  6. Studentreglement


COVID-19 OPPDATERINGER 

 

NB! Denne hjemmesiden fases ut i løpet av skoleåret 20/21 og erstattes av THYF.no

Se vår video her

Chr10. Thams logo

 Hallo, der! På jakt etter en kort og yrkesrettet utdanning?

25.02.2021

Gå inn på lenkene under.

På disse sidene finner du oversikt over høyere yrkesfaglig utdanning i Trøndelag. Studietilbudet er også kjent som fagskole, og omfatter både grunnutdanning og videreutdanning.

Rekruttering til høyere yrkesfaglig utdanning

Les mer


Søknad om opptak 2021

03.02.2021

Søknad om opptak 2021

Du søker via Samordna opptak.

Les mer


Produkt fra hovedprosjekt satt i produksjon

12.12.2018

Studenter på bygg og anlegg brukte hovedprosjektet på fagskolen til å utvikle ny teknologi for isolering av prefabrikkert betongvegg. Avfall fra annen virksomhet er en viktig ingrediens. 

Les mer


Lovfesting av fagskoler som høyere yrkesfaglig utdanning

04.04.2018

Regjering har i dag lagt frem forslag til ny fagskolelov. Nasjonalt Fagskoleråd mener loven plasserer fagskoler tydelig som høyere yrkesfaglig utdanning, likeverdig med høgskoler og universiteter. Samtidig utsettes flere kontroversielle spørsmål.

Les mer


Se vår presentasjonsvideo

26.09.2016

Chr. Thams fagskole tilbyr fagskoleutdanninger som deltidsstudium. Skolen legger til rette for at studenter fra hele landet kan studere samtidig som de er i full jobb.

Les mer


Hva er fagskole?

27.03.2015

Fagskole er en tertiærutdanning på linje med høgskole og universitet. Fagskoleutdanninger har i følge fagskoleloven en varighet på fra et halvt til to år.

Les mer

Logo TF