Ledige studieplasser

23.06.2017

Vi har ledige plasser på følgende utdanninger:
- Kornproduksjon og driftsledelse
- Melkeproduksjon og driftsledelse
- Prosessteknikk VA (Vann og miljøteknikk)

Les mer


Oppstart av nye fagskoleklasser

30.05.2017

Chr. Thams fagskole vil starte opp nye klasser til høsten, innen elkraft, prosessteknikk, vann og avløp og landbruksfag.

Les mer


Høring - Forskrift Chr. Thams fagskole

20.04.2017

Forskriften for Chr. Thams fagskole regulerer forhold knyttet til opptak, vurdering av skikkethet og krav om politiattest, avsluttende vurdering, eksamen og sensur, dokumentasjon, disiplinære sanksjoner, annullering, klagesaker og klagebehandling.
Chr. Thams fagskole sender med dette forskriften på åpen høring og ønsker alle interesserte parter velkommen til å gi sin høringsuttalelse så snart som mulig og senest innen fristen den 02.06.2017 kl. 12:00.

Les mer


Fagskoletilbud høsten 2017

04.01.2017

HUSK søknadsfrist: 15. april 2017.
Følgende utdanninger planlegges igangsatt høsten 2017:

Les mer


Se vår presentasjonsvideo

26.09.2016

Chr. Thams fagskole tilbyr fagskoleutdanninger som deltidsstudium. Skolen legger til rette for at studenter fra hele landet kan studere samtidig som de er i full jobb.

Les mer


Fagskole naturbruk

26.08.2016

Fagskoleutdanningene Kornproduksjon og driftsledelse og Mjølkeproduksjon og driftsledelse vil bli utlyst for oppstart høsten 2017. Søknadsfrist: 15. april 2017. Søknad registreres elektronisk på www.fagskoleopptak.no / www.vigo.no. 

Les mer


Interessert i å ta Bachelor?

10.11.2015

VIA Univerity College i Danmark tilbyr flere relevante utdanninger som bygger på vitnemål fra teknisk fagskole. For de fleste bachelorutdanningene gis det avkorting av studietiden, fra ett til to år.

Les mer


Fagskolene i Trøndelag

17.04.2015

Fagskolene i Trøndelag har opprettet en felles nettportal hvor du finner oversikt over alle utdanningene som tilbys i regionen.

Les mer


Hva er fagskole?

27.03.2015

Fagskole er en tertiærutdanning på linje med høgskole og universitet. Fagskoleutdanninger har i følge fagskoleloven en varighet på fra et halvt til to år.

Les merORME endrer navn

23.01.2014

Chr. Thams Fagskole er det nye navnet!

Les mer

Logo STFK