Aktuelle utdanninger med start høsten 2018:

Utdanning Utdanning
 • Automatisering
 • Elektronikk
 • Elkraft
 • Sveiseteknikk
 • Maskinteknisk drift
 • Mekatronikk
 • Bygg
 • Anlegg
 • Energiledelse
 • Helse, aldring og aktiv omsorg
 • Psykisk helse- og rusarbeid

Søknadsfrist: 15. april 2018

Søk på www.vigo.no (åpnes januar 2018)Ledige studieplasser

20.04.2018

Det er fortsatt ledige studieplasser på følgende utdanninger:
- Helse, aldring og aktiv omsorg
- Psykisk helsearbeid og rusarbeid
- Sveiseteknikk
- Maskinteknisk drift
- Elektronikk

Les mer


Lovfesting av fagskoler som høyere yrkesfaglig utdanning

04.04.2018

Aktuelle utdanninger med start høsten 2018:

Les mer


Se vår presentasjonsvideo

26.09.2016

Chr. Thams fagskole tilbyr fagskoleutdanninger som deltidsstudium. Skolen legger til rette for at studenter fra hele landet kan studere samtidig som de er i full jobb.

Les mer


Fagskole naturbruk

26.08.2016

Fagskoleutdanningene Kornproduksjon og driftsledelse og Mjølkeproduksjon og driftsledelse vil bli utlyst for oppstart høsten 2017. Søknadsfrist: 15. april 2017. Søknad registreres elektronisk på www.fagskoleopptak.no / www.vigo.no. 

Les mer


Interessert i å ta Bachelor?

10.11.2015

VIA Univerity College i Danmark tilbyr flere relevante utdanninger som bygger på vitnemål fra teknisk fagskole. For de fleste bachelorutdanningene gis det avkorting av studietiden, fra ett til to år.

Les mer


Fagskolene i Trøndelag

17.04.2015

Fagskolene i Trøndelag har opprettet en felles nettportal hvor du finner oversikt over alle utdanningene som tilbys i regionen.

Les mer


Hva er fagskole?

27.03.2015

Fagskole er en tertiærutdanning på linje med høgskole og universitet. Fagskoleutdanninger har i følge fagskoleloven en varighet på fra et halvt til to år.

Les merORME endrer navn

23.01.2014

Chr. Thams Fagskole er det nye navnet!

Les mer

Logo TF