Bilde1

Kornproduksjon og driftsledelse (FPS03D)

Landbruket møter stadig nye utfordringer og krav til endringer, og målsettinga vår er å bidra til å styrke kunnskapen og dermed grunnlaget for fortsatt god drift.

 

Fagskole er videreutdanning etter videregående skole. Chr. Thams fagskole og Skjetlein videregående skole samarbeider om studiet, som er godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen).

 

Etter gjennomført ettårig fagskole skal studentene kunne:

  • Etablere, lede og drive et landbruksforetak med hovedvekt på kornproduksjon
  • Kunne utarbeide, vurdere og iverksette planer og relevante styringsverktøy for utvikling av landbruksforetak ut fra bedriftsøkonomiske og agronomiske vurderinger og innenfor vedtatte samfunnsmessige målsettinger
  • Kunne kommunisere og gi faglige råd innenfor agronomi og miljøplanlegging i kornproduksjon på bedriftsnivå
  • Produsere trygg mat med høg kvalitet og sikre bærekraftig matproduksjon

 

Se mer informasjon på Produktblad for utdanningen.

 

Neste planlagte oppstart Høsten 2019
Søknadsfrist 15. april

Søknaden registreres på www.vigo.no

For nærmere informasjon, ta kontakt med Chr. Thams fagskole: 74 17 51 00 / 74 17 50 32

.

Logo TF