HELSE OG OPPVEKST

Helsefag

 

Jobber du innen helse- og oppvekstfag, enten som fagarbeider eller som ufaglært med lang erfaring? Da er fagskole noe for deg.

Fagskoleutdanning innen helse og oppvekst skal sikre den enkeltes, samfunnets og arbeidslivets behov for ny kompetanse i tråd med nye oppgaver og utfordringer innen helse- og oppvekstsektoren.

Utdanningen gir personell med videregående opplæring fra helse- og oppvekstfag mulighet til å styrke sin kompetanse for å møte nye utfordringer innen fylkets og kommunenes sektorer for helse, aldring og omsorg, psykisk helsevern, spesialisthelsetjeneste, barnehage, skole, SFO og annet barne- og ungdomsarbeid.

Alle som fullfører og består utdanningen får tittelen fagskolespesialist,  Professional Degree innen aktuelt studie med 60 studiepoeng fordelt på deltid over 2 år.

Chr. Thams fagskole tilbyr fire fordypninger innen helsefag som, Rehabilitering, Psykisk helse og rus samt Helse, aldring og aktiv omsorg. Undervisningen er samlings- og  nettbasert og kan kombineres med fulltidsjobb.

Utdanning mens du jobber - der du bor.

Chr. Thams fagskole er akkreditert og godkjent av NOKUT- "Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen" og kan tilby fire ulike fordypninger:

  • Rehabilitering
  • Psykisk helse og rus
  • Helse, aldring og aktiv omsorg
  • Barn med særskilt behov

 

Kommunesektorens Organisasjon, KS, Fagskole  

Nasjonalt fagskoleråd, klikk her  

 

NOKUT er et uavhengig, statlig organ som skal kontrollere og bidra til å utvikle kvaliteten på høyere utdanning og fagskoleutdanning i Norge. NOKUT gir også generell godkjenning av høyere utdanning tatt i utlandet.

Logo TF