Helsefagskole

Chr. Thams fagskole har flere fagskoleutdanninger som er godkjent av NOKUT- Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen.

NOKUT er et uavhengig, statlig organ som skal kontrollere og bidra til å utvikle kvaliteten på høyere utdanning og fagskoleutdanning i Norge. NOKUT gir også generell godkjenning av høyere utdanning tatt i utlandet.

Den enkelte fagskoleutdanning kan tilrettelegges som heltids- eller deltidsstudium. Modulene tas normalt i rekkefølge. Modulbevis kan utstedes for hver modul. 

Chr. Thams fagskole har godkjenning i følgende helsefagskoler :

  • Rehabilitering
  • Psykisk helse og rus
  • Helse, aldring og aktiv omsorg

Fagskolen er statlig finansiert - altså gratis for studentene. Bøker og evt reiseutgifter må dekkes av den enkelte.

Logo TF