Hovedprosjekter

Hovedprosjekter

Hovedprosjekter avlagt ved Chr.Thams fagskole utføres på samme måte og med tilsvarende omfang som en vanlig Bacheloroppgave.

Bedrifter kan kontakte skolen dersom de har prosjekter som passer som oppgave.

Våre studenters hovedprosjekter er oftest båndlagt.

Nær 100 % av oppgavene blir utført i bedrift og inneholder opplysninger bedriftene ikke ønsker offentliggjort og er dermed båndlagt.

En stor andel av oppgavene er av stor nytteverdi for oppdragsgiver. 

Titler og innhold;

Tittel: Safe home to port. Innhold: Rapporten er en sammensetning av de mest aktuelle forskriftene og normene relatert til teamet. Disse er bearbeidet, oversatt til norsk og presentert med prinsipielle designløsninger for SRtP systemene. I tillegg er det undersøkt om VARD Electro viser modningsgrad innenfor sin forståelse og fremgangsmetodikk av SRtP utførelse på passasjerskip.

Tittel: Solcelleinstallasjoner. Innhold: Fokus på prosjektering, installasjon, lån og finansiering. Dagens teknologi, forsking og utvikling av ny teknologi. En videre fordypning i komponentene som inngår i og rundt slike anlegg. Som solcellepanelene, inverter, batteripakker, fastemateriell, mm.

Tittel: Fremtiden med ny nettleiestruktur. Innhold: Effektivisering, fordeling og utnyttelse av elektriske anlegg med mål om å tilpasse forbruk etter innføring av ny nettleiestruktur, og hvilke løsninger som kan bidra til å på best mulig vis utnytte sitt elektriske anlegg 

Tittel: KNX – byggautomasjon og solcelleanlegg. Innhold: Næringsbygg med energieffektive løsninger og alternative bærekraftige energikilder. Fordypning innen solcelleinstallasjoner og automatiseringssystemer for bruk i nærings- og boliginstallasjoner

Tittel: Prosjekt Tensio. Innhold: Hovedprosjektet tar utgangspunkt i temperaturmåling av høyspentkabler ved hjelp av fiberoptisk teknologi, med et DTS-system (Distributed Temperature Sensing System). Inneholder prosjektering av et aktuelt kabelanlegg inkludert valg av utførelse, materiell og investeringsanalyse på vegne av Tensio. 

Tittel: Lysstyring og påvirkning på mennesket. Innhold: Hovedprosjektet belyser hvordan lysstyring av kunstig belysning kan påvirke mennesket på generelt grunnlag, og i konkrete ulike scenarioer. Med bakgrunn i valgt tema er det utarbeidet en rapport som omhandler en fordypning i bruken av moderne lysteknologi, energiøkonomisering og dets påvirkning på mennesket.

Tittel: Energiledelse Innhold: Energiledelse viser hvordan bruken av ny teknologi og miljøvennlige løsninger kan bidra til å redusere energikostnadene, og styrke omdømme til bedriften ved hjelp av et godt energiledelsessystem.

 

 

Siden er under konstruksjon

 

Logo TF