Hovedprosjekter

Hovedprosjekter

Hovedprosjekter avlagt ved Chr.Thams fagskole utføres på samme måte og med tilsvarende omfang som en vanlig Bacheloroppgave.

Bedrifter kan kontakte skolen dersom de har prosjekter som passer som oppgave.

Våre studenters hovedprosjekter er oftest båndlagt.

Nær 100 % av oppgavene blir utført i bedrift og inneholder opplysninger bedriftene ikke ønsker offentliggjort og er dermed båndlagt.

En stor andel av oppgavene er av stor nytteverdi for oppdragsgiver. 

Titler og innhold

 

Siden er under konstruksjon

 

Logo TF