Kontaktinfo

 

Postadresser:

Ressurssenter  Fagskole - helse og teknisk

Orkdal vgs
Follo
7300 Orkanger

E-post: kriup@trondelagfylke.no

Telefon: (+47) 74 17 56 70

Chr. Thams fagskole
Løkkenveien 117
7332 Løkken Verk

E-post: postmottak.thamsfagskole@trondelagfylke.no

Telefon: (+47) 74 17 51 00

Besøksadresser:

Ressurssenter  Fagskole

Orkdal vgs

Follo

7300 Orkanger


 

Chr. Thams fagskole
Meldal vgs
Løkkenveien 117
7332 Løkken VerkLogo TF