Om oss

 

Campus Christian Thams utvikler, formidler og gjennomfører utdanning for voksne innen både offentlig og privat sektor. Utdanning mens du jobber - der du bor. Fagskolen er offentlig og er en del av Trøndelag Høyere Yrkesfagskole som tilbyr et bredt spekter av fagskoleutdanninger. 

 

"Fagskolene bidrar til omstilling i norsk næringsliv og livslang læring for den enkelte"

                                               Knut Erik Beyer-Arnesen

 fagsjef utdanning i Abelia

 

"En veldig bra måte å videreutdanne arbeidstakerne på som er en vinn-vinn situasjon for både den ansatte og bedriften"

Torbjørn Røe Isaksen

tidl. kunnskapsminister

 

Campus Chr. Thams er  akkreditert og godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga) i flere retninger innen helsefag, landbruksfag og tekniske-fag.

 

Bilderesultat for nokut logo

 

 Vi tilbyr følgende NOKUT- godkjente utdanninger:

 • FTE13D- Elkraft
 • FTK01D- Prosessteknikk
 • FTT05D- Maskintekniskdrift
 • FTT08D- Sveiseteknikk
 • FHH04D- Rehabilitering
 • FHH12D- Helse, aldring og aktiv omsorg
 • FHH14D- Psykisk helsearbeid og rusarbeid
 • FTB01D- Bygg
 • FTB02D- Anlegg
 • FTE01D- Automatisering
 • FTE02D- Elektronikk
 • FPS03D- Kornproduksjon og driftsledelse
 • FPS07D- Melkeproduksjon og driftsledelse

 

Undervisningslokaler

Campus Chr. Thams er samlokalisert med Meldal vgs hvor vi disponerer lokaler som er godt egnet til klasseundervisning, arbeid i små grupper og selvstudium. Vi har lagt all undervisning til rette for bruk av videokonferanseundervisning for både store og små klasser. Her har studenten muligheter til å følge undervisningen fra våre lokaler ved Meldal videregående skole.

Ved Skjetlein Vgs/Skjetlein Grønt kompetansesenter, disponerer Campus Chr. Thams lokaler som er godt egnet til klassundervisning. Gjelder kun Landbruksfagene.Vi har lagt all undervisning til rette for bruk av videokonferanseundervisning for både store og små klasser. Her har studenten muligheter til å følge undervisningen fra våre lokaler ved Skjetlein Vgs/Skjetlein grønt kompetansesenter.

 

Veivalg/samtalepartner

Dersom du har planer om videreutdanning, ta kontakt med oss for en samtale

 

Samarbeidspartnere

Vi har tett dialog med lokalt og regionalt næringsliv

Sammen med Orkla Næringsforening etablerte Chr.Thams fagskole "Thamskonferansen" i 2013. Konferansen er årlig og har utdanning, kompetanse- og lederutvikling, samspill skole og næringsliv, høgskolens rolle, kompetansebehov innen fornybar energi og kombinasjonen idrett og utdanning som grunnlag for valg av tema.

 

Kontakt informasjon

THYF, campus Chr. Thams 
Løkkenveien 117
7332 Løkken Verk

E-post: postmottak.thamsfagskole@trondelagfylke.no

Telefon: (+47) 74 17 63 48

 

Årsmeldinger:

2016

2017

2018

2019

 

Logo TF