Eierskap

Chr. Thams Fagskole er en del av den offentlige fagskolen i Sør-Trøndelag.

Chr. Thams Fagskole er et samarbeid mellom Orkdal vidaregående skole og Meldal videregående skole (Sør Trøndelag Fylkeskommune).

Fagkunnskapen vi tilbyr hentes fra et bredt utvalgt personale med høg kompetanse, både innen akademiske fag og yrkesfag.

Logo TF