Søknad fagskole

Søknad på fagskole registreres elektronisk på www.fagskoleopptak.no / www.vigo.no.

Søknadsfristen er 15. april kl. 23:59

Husk å sende dokumentasjon (kopi av vitnemål og attester) til skolen innen 20. april:

Chr. Thams fagskole
Løkkenveien 117
7332 Løkken Verk

Logo STFK