Studentinfo

Lånekassen

Voksenopplæring oppmelding

Oppmelding til privatisteksamen

Skoleportalen

 

Forskrift
Forskrift for fagskolene i Trøndelag

 

Kvalitetssikringssystem

Chr. Thams fagskole har utviklet et kvalitetssikringssystem som beskriver alle sider ved kvalitetsarbeidet ved Fagskolen.

Kvalitetssikringssystem

Logo TF