Studentinfo

Lånekassen

Voksenopplæring oppmelding

Oppmelding til privatisteksamen

Skoleportalen

 

Forskrift
Forskrift for Chr. Thams fagskole

 

Kvalitetssikringssystem

Chr. Thams fagskole har utviklet et kvalitetssikringssystem som beskriver alle sider ved kvalitetsarbeidet ved Fagskolen.

Kvalitetssikringssystem

Logo TF