Lesen

Boklister

Siden er under oppdatering!

Bokliste for Anlegg ↓

Bokliste for Bygg 

Bokliste for Elkraft 

Bokliste for Prosessteknikk 

Bokliste for Maskinteknisk drift 

Bokliste for Sveiseteknikk 

Bokliste for Elektronikk 

Bokliste for Automatisering 

Bokliste for Psykisk helsearbeid og rusarbeid 

Bokliste for Rehabilitering 

Bokliste for Helse , aldring og akriv omsorg 

Bokliste for Barn med særskilt behov 

 

OBS! Må du kjøpe nye bøker, bør du vente til skolen har startet og du har pratet med den enkelte faglærer

Logo TF