Eksamen

EKSAMEN våren 2020 går som planlagt!

Trekk eksamen gjennomføres den 10. juni

- Digital eksamen

 

LØM eksamen gjennomføres den 18-20. mai

- Digital eksamen

 

305c65597fb7001a98c31004505be4b6

 

 

Hovedprosjekt gjennomføres som planlagt 1- 17 juni 2020

- Digital fremføring

 

 

 

Virtual Instructor Led Training VILT CloudShare2

Eksamen

Teknisk fagskole har to obligatoriske eksamener: LØM-emnet og Hovedprosjektet.

I tillegg skal studentene trekkes ut til eksamen i minst et annet emne. 

Orientering om utfallet av trekningen i forhold til avsluttende emner vil bli offentliggjort (sendes ut på epost) på ca. 14. dager før eksamen:

 

Ordinær eksamen:

Eksamensperioden er i mai / juni.
Tidsplan for ordinær eksamen publiseres på Canvas.

Alle studenter meldes automatisk opp til ordinær eksamen når arbeidskrav og tilstedeværelseskrav er oppfylt, og sluttvurdering har gitt bestått karakter. Jmf lokalforskrift § 4-5 Rett til å gå opp til eksamen

 

Frist for avmelding er 1. mai!

 

Eksamen ved annen skole/institusjon: 

Studenter ved Chr. Thams fagskole har mulighet til å avlegge eksamen (trekk og ordinær skriftlig eksamen) ved en lokal skole eller annen organisasjon (heretter kalt skole). Studenten er selv ansvarlig for å lage avtaler med lokal skole og å betale eventuelle utgifter. Søknadsskjema finner du her

 

Utsatt eksamen / kontinuasjonseksamen

  • Oppmeldingsfrist etter avtale og gjeldende regelverk

 

LØM-eksamen:

LØM-eksamen (ledelse, økonomi og markedsføring), består av to deler, -en produksjonsdel og en dokumentasjonsdel. Eksamens datoene gitt nasjonalt og gjelder alle fagskoler. 

2020

8. – 10. januar

18. – 20. mai

2021

13. – 15. januar

26. – 28. mai

2022

12. – 14. januar

23. – 25 mai

Oppmelding og av-melding til eksamen

Sendes på mail postmottak.thamsfagskole@trondelagfylke.no

 

Eksamen under særlige vilkår § 4-8

Hovedregelen er at studenter som av medisinske eller andre grunner har behov for spesiell tilrettelegging av eksamen, må framsette søknad om dette så tidlig som mulig.

Eksamens-regelverk for Trøndelag høyere yrkesfagskole, Chr. Thams finner du her

 

Informasjon om klage på karakter:

Klagefrist for emnekarakter og eksamenskarakter er 3 uker etter at du burde gjort deg kjent med karakteren (karakteren ble kunngjort)

Klagen skal være skriftlig og inneholde følgende:
– Henvisning til hvilken karakter du klager på
– Begrunnelse for klagen
– Ønsket endring i vedtaket
– Dato og underskrift

 

Klagen sendes til postmottak.thamsfagskole@trondelagfylke.no

 

– Dersom du ønsker begrunnelse på karakterfastsettelse på eksamen må dette kreves innen en uke etter at eksamen er avlagt. (§4-4 lokal forskrift)
Henvendelse sendes da til postmottak.thamsfagskole@trondelagfylke.no

 

Feil på siden rapporteres til postmottak.thamsfagskole@trondelagfylke.no

Logo TF