Når du er nettstudent har vi følgende krav og forventninger til deg

 

 

305c65597fb7001a98c31004505be4b5

 

Vil du kombinere studier og jobb, eller har du lyst til å utvide horisonten hjemmefra? Er det på tide å lære seg noe nytt? Sånn fungerer nett støttede studier ved Chr. Thams fagskole

 

Hva vil det si å være nettstudent? 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=31&v=OPvTp_0I9ak&feature=emb_logo

Krav, forutsetninger og forventninger til deg som nettstudent: 

 

Forutsetninger:

Du må ha ordentlig utstyr og nettilgang.

 • En god PC/Laptop,
 • Et godt headset/hodetelefoner med mikrofon og et godt webkamera

 

Før samlingene forventer vi at du:

 • Forbereder deg til samlingene
 • Deltar aktivt, snakker med lærere og andre studenter
 • Følger opp skolearbeidet
 • Overholder frister
 • Bruker Canvas aktivt

 

Under forelesningene forventer vi at du:

 • Deltar aktivt, snakker med lærere og andre studenter
 • Har kamera påslått og identifiserer deg ved å bruke navnet ditt
 • Følger opp skolearbeidet
 • Overholder frister
 • Bruker Canvas aktivt

Undervisningsformer og læringsaktiviteter:

Følgende undervisningsformer og læringsaktiviteter benyttes i studiet:

 • Forelesninger
 • Gruppearbeid
 • Ekskursjoner/bedriftsbesøk
 • Oppgaveløsning individuelt og i grupper
 • Presentasjoner
 • Prosjektarbeid

Læringsaktiviteter relatert til hvert enkelt tema er nærmere beskrevet i de aktuelle emnebeskrivelsene for hvert enkelt studie

 

 

Læringsaktiviteter mellom samlinger:

Som student på nett forventes det høy egenaktivitet mellom samlingene.

Det forventes at studentene:

 • Arbeider aktivt med innleveringsoppgaver slik at de leveres innen fristen
 • Studerer og reflekterer over utlagt fagstoff på læringsplattformen,
 • Ser igjennom videoer som er lagt ut på læringsplattformen
 • Søker etter aktuelt fagstoff på internett
 • Tar kontakt med faglærere via e-post, læringsplattformen eller på telefon dersom du trenger hjelp eller veiledning
 • Er aktiv på diskusjonsforum som opprettes av faglærere
 • Holder jevnlig kontakt med, og samarbeider med medstudenter spesielt studenter i samme gruppe 

 

Arbeidskrav:

Alle obligatoriske innleveringsoppgaver må leveres innen fristen. Hvis innleveringsfristen oversittes uten avtale vil innleveringen ikke bli vurdert. En student som på grunn av høyt arbeidspress e.l. må oversitte innleveringsfristen må avtale dette skriftlig med aktuell faglærer/veileder.

 

Innleveringsoppgaver:

Avhengig av størrelse på tema som inngår i et emne vil studenten bli pålagt å levere
innleveringsoppgaver. Innleveringsoppgaver blir vurdert med bestått/ikke bestått, eller med karakter. En student som får «ikke bestått» vil etter veiledning får tilbud om å levere på nytt.

I enkelte tema gjennomføres prøver/tester underveis – dette vil fremgå av emnebeskrivelsen for emnet.

 

Sluttvurdering

Det gis karakter i hvert emne. Emnekarakteren settes som en helhetsvurdering av alle tema som inngår i et emne. Alle tema i et emne må være bestått for at emnet skal bestås. 

Generelt om avsluttende vurdering ref Forskrift for de fylkeskommunale fagskolene i Trøndelag

NB! Krav til PC og programvare som må være installert før studiestart sendes ut til alle  studenter i rimelig tid før studiestart

 

01.08.2020 ble vi en del av Trøndelag høyere yrkesfagskole

 

Ny logo Chr. Thams 1

 

 

 

 

 

 

Siden er under konstruksjon

Logo TF