Samlingsplaner og dager

Chr3. Thams logo

 

Fast samlingsdag for de ulike studiene høst 2020 og vår 2021

 

Mandag  

0830-1530

Tirsdag

0830-1530

Onsdag

0830-1530

Torsdag

0830-1530

Fredag

0830-1530

2år Bygg 3år Bygg 3år Elkraft 1år Prosessteknikk 1år Bygg
2år Anlegg 3år Anlegg 3år Elektronikk 1år Prosessteknikk VA 1år Anlegg
2år Elkraft 1år Maskin-teknisk drift 3år Automatikk 1år Elkraft 3år Maskin- teknisk drift
                       1år Sveiseteknikk

1år Psykisk helsearbeid

og rusarbeid

 

3år Sveiseteknikk

 

Samlingsplan for de ulike studiene Høst 2020 og vår 2021

NB! Mindre justeringer/oppdateringer vil tilkomme pga omstruktureringsprosesser, datoer for arbeidskrav (innleveringer, prøver, eksamener mm). 

 

 

 

 

 

 

 

  • 1år Prosessteknikk / VA- FTK01D

 

  • 1år Psykisk helsearbeid og rusarbeid- FHH14D

 

 

Chr2. Thams logo

 

Feil på siden rapporteres til postmottak.thamsfagskole@trondelagfylke.no

Logo TF