Studiebarometeret- NOKUT

 

NOKUT har følgende formål med undersøkelsen:

Undersøkelsen skal:

– gi enkel og brukervennlig informasjon om opplevd studiekvalitet i fagskoleutdanning gjennom visning av resultatene i en portal

– gi fagskolene nyttig informasjon som de kan bruke i internt kvalitetsarbeid

– gi myndigheter, fagskoler og forskningsmiljøer informasjon om fagskolestudentene og deres opplevelse av studiekvalitet, og med det styrke arbeidet med kvalitetsutvikling i fagskolesektoren

– gi studiesøkere nyttig informasjon om opplevd studiekvalitet i fagskoleutdanning

I 2020 blir undersøkelsen sendt til alle fagskolestudenter som startet på studiet før 1. januar 2020 dersom utdanningen har et omfang på mer enn 30 studiepoeng. I tillegg vil alle studenter som går på utdanningstilbud med et omfang på 30 studiepoeng motta undersøkelsen.

 

Lenke til svarsiden: 

 

Svarbarometer- nasjonaloversikt:

Svarbarometer- Chr.Thams fagskole:

 

Viktige datoer – 2020

15. mars: Fagskolene har frist til å rapportere studentdata til NSD/DBH-fagskole.

20. mars (cirka): NOKUT sender ut promoteringsmateriell til fagskolene.

20.–31. mars: NOKUT arbeider med å kvalitetssikre datagrunnlaget (oversikt over studentene og bakgrunnsinformasjon som utdanningstilbud, kjønn, alder mm). I denne perioden kan det hende vi tar kontakt med dere hvis vi har noe spørsmål om datagrunnlaget.

31. mars (cirka): NOKUT sender ut ferdigstilt spørreskjema til fagskolene, oversikt over hva slags informasjon vi mottar fra NSD/DBH-Fagskole og annen informasjon om datainnsamlingsperioden.

16. april: Spørreskjemaet sendes alle studenter på e-post. Samme dag eller dagen etter mottar dere lenker til svarbarometer både på institusjons- og utdanningstilbudsnivå. Dere kan da følge svarprosenten på utdanningstilbudene på deres egen institusjon i tillegg til svarprosenten nasjonalt og på hver enkelt fagskole.

Påminnelser til studenter som ikke har svart sendes på følgende dager:

  • 21. april (sms)
  • 23. april (e-post)
  • 30. april (e-post)
  • 5. mai (e-post) – kun ved behov / lav svarprosent

14. mai: Spørreskjemaet stenges for svar.

8. juni (cirka): Fagskolene får oversendt anonymiserte svardata på individnivå og grafiske rapporter på institusjons- og utdanningstilbudsnivå.

September/oktober: Lansering av resultater og oppdatering av tall på studiebaromteret.no

Logo TF