Vitnemål med studiepoeng til fagskolestudentere

Generell informasjon

 

 • Fagskolepoeng ble innført 1.8.2013 med tilbakevirkende kraft til 1.8.2011.
 • Alle tidligere fagskolestudenter som har vitnemål med fagskolepoeng har rett til å få omgjort disse til studiepoeng
 • Nytt vitnemål koster kr 1000,-
 • Frist for omgjøring av vitnemål er 31. desember 2020
 • Kostnadsfritt alternativ er å laste ned rundskrivet fra Kunnskapsdepartementet

 

Kostnadsfritt alternativ

I rundskriv fra Kunnskapsdepartementet av 6. juni 2018 stadfestes det at fagskolepoeng oppnådd fra fagskole frem til 1. juli 2018 er å forstå som studiepoeng. Rundskrivet kan lastes ned fra siden her og vedlegges ditt nåværende vitnemål.

 

Nytt vitnemål med studiepoeng

Om du ønsker å betale for nytt vitnemål går du fram på følgende måte:

 • Du sender oss originalen av ditt gamle vitnemål pr post
 • I tillegg må sendingen inneholde anmodning om nytt vitnemål, ditt fulle navn, nåværende adresse samt e-postadresse
 • Vår adresse er: Løkkenveien 117, 7332 Løkken Verk att/Vitnemål
 • Du får tilsendt faktura på kr 1000,- pr vitnemål på e-post
 • Du må sende e-post til postmottak.thamsfagskole@trondelagfylke.no når du har innbetalt dette beløpet
 • Bestilling av nytt vitnemål regnes som fremsatt når gammelt vitnemål er mottatt hos oss og gebyr for utstedelse av nytt er betalt
 • Vi lager nytt vitnemål til deg med studiepoeng som sendes pr post
 • Vi makulerer ditt gamle vitnemål
Logo TF