TEKNISKE FAG

Thams

 

Teknisk fagskole er en høyere yrkesfaglig utdanning som etter fullført utdanning gir en høyere fagskolegrad på 120 studiepoeng (fagskoleingeniør). 

2- årig Tekniskfagskole gjennomføres hos Chr. Thams som et deltidsstudie og er fordelt over 3 år, noe som gir deg muligheter til å være i fullt arbeid mens du studerer. Som fagskole tar vi i bruk og videreutvikler kompetansen våre studenter tar med seg inn i studiet (fagbrev og erfaring).

Deltidsstudiet er organisert med faste samlinger i kombinasjon med webinarer (nettoverføring) som det tas videoopptak av. Hvert studie har egne studieplaner som er delt inn i ulike fag- emner og tema. Når alle tema i et fag-emne er gjennomført, avholdes en avsluttende prøve eller eksamen. I siste studieår skal studenten også gjennomføre  hovedprosjekt innenfor valgt fordypningsområde (fagområde). 

Det er derfor smart å sette av mye tid i mellom samlingsdagene, til å løse oppgaver og studere på egenhånd. Mange av våre studenter velger av den grunn å studere sammen med andre studenter, og danner studiegrupper. Dersom du har familie er det lurt å avklare med familien før du bestemmer deg for å bli deltidsstudent. Dette fordi du som deltidsstudent vil få mindre tid til familiære aktiviteter mens studiet pågår.

Etter fullført studie kan du søke om mesterbrev eller fortsette din utdanningsreise på høyskole og universitet med godkjent generell studiekompetanse.

Vi kan tilby 2 årig teknisk fagskole med fordypning i følgende fagområder:

 


 

Logo TF