sveis 4

Teknisk fagskole

Chr. Thams fagskole har flere fagskoleutdanninger som er godkjent av NOKUT- Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen.

NOKUT er et uavhengig, statlig organ som skal kontrollere og bidra til å utvikle kvaliteten på høyere utdanning og fagskoleutdanning i Norge. NOKUT gir også generell godkjenning av høyere utdanning tatt i utlandet.

Modulene har en samlet normert studietid på to år. Den enkelte fagskoleutdanning kan tilrettelegges som heltids- eller deltidsstudium. Modulene tas normalt i rekkefølge. Modulbevis kan utstedes for hver modul. 

Chr. Thams fagskole har NOKUT-godkjenning for følgende tekniske fag:

Chr. Thams fagskole har per i dag i gang teknisk fagskole i Maskinteknisk drift, Sveiseteknikk, Prosessteknikk (generell prosess og VA), Elkraft, Automatisering Elektronikk, Bygg, Anlegg og Energiledelse.

 

Logo TF