Anlegg, deltid (FTB02D)

Anlegg

Utdanning mens du jobber - der du bor.

Campus Chr. Thams tilbyr en 3-årig, høyere utdanning i Anlegg på deltid med 120 studiepoeng. Deltidsstudiet er organisert med faste samlinger på skolen i kombinasjon med webinar, der studenten i tillegg kan delta som nettstudent. Hvert studium har egne studieplaner som er delt inn i ulike fag-emner og tema. Når alle tema i et fagemne er gjennomført, avholdes en avsluttende prøve eller eksamen. I siste studieår skal studenten gjennomføre et større prosjekt, hovedprosjekt innenfor valgt fordypningsområde (fagområde). 

Anleggsbransjen melder om stort behov for kompetent arbeidskraft i årene som kommer, og fagskoleutdannede anleggsingeniører vil være sterkt etterspurte. Etter studiet er du kvalifisert til stillinger som f.eks prosjektleder eller anleggsleder. Fordypningen anlegg gir grunnlag for å kunne arbeide med beregning, planlegging og koordinering av produksjon, innkjøp og personalressurser i anleggsprosjekter og dekker alle typer anlegg i jord og fjell, både når det gjelder dimensjonering og drift. I utdanningen inngår også landmåling og kommunalteknikk, med anbud og kalkulasjon, med geoteknikk, fjellarbeid, anleggsdrift og prosjektstyring. 

 

Opptakskrav 

Ett av disse kravene må oppfylles: 

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev innen fagretningen bygg og anlegg. Relevante fagbrev vil for eksempel kunne være:

  • Anleggsmaskinfører
  • Fjell-og bergverksarbeider
  • Asfaltør
  • Banemontør
  • Vei-og anleggsfagarbeider
  • Betongfagarbeider
  • Stillasbygger
  • Anleggsgartner

Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven.

2. Fem års praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger.

.

Oppbygging og arbeidsformer

Deltidsstudiet er organisert med faste samlinger på skolen i kombinasjon med webinar, der studenten i tillegg kan delta som nettstudent. Hvert studium har egne studieplaner som er delt inn i ulike fag-emner og tema. Når alle tema i et fagemne er gjennomført, avholdes en avsluttende prøve eller eksamen. I siste studieår skal studenten gjennomføre et hovedprosjekt innenfor valgt fordypningsområde (fagområde). Studiet kombinerer teori og praksis på en spennende og relevant måte, og du vil arbeide både selvstendig og i grupper. Arbeidsformene i studiet omfatter forelesninger, praktiske oppgaver både individuelt og i grupper, problemorientert undervisning, samarbeidslæring, veiledning og tverrfaglige prosjekter i samarbeid med næringslivet. Studiet består av ni emner. 

1.    Realfag (matematikk og fysikk)
2.    Kommunikasjon (norsk og engelsk)
3.    LØM (ledelse, økonomi, markedsføring)
4.    Samordnet byggeprosess
5.    Byggesaken
6.    Konstruksjon anlegg m/faglig ledelse
7.    Anleggsdrift m/faglig ledelse
8.    Lokal tilpassing/kvalifiserende spesialisering m/faglig ledelse
9.    Hovedprosjekt


Kompetanse og jobbmuligheter

Studiet gir deg opplæring i dimensjonering og drift av flere typer anlegg i jord og fjell, landmåling, betong- og stålkonstruksjoner, fjellarbeid, kommunalteknikk og geoteknikk, og gjør deg kvalifisert for tekniske oppgaver og lederstillinger innen anleggs- og prosjektledelse, teknisk saksbehandling og undervisning.

Neste planlagte oppstart høsten 2021
Søknadsfrist 15. april

 

Søknad på fagskole registreres elektronisk på www.samordnaopptak.no

For nærmere informasjon, ta kontakt med Chr. Thams: 74 17 63 48

 

2.klasse vinter 2020 på besøk i Astrupgruva på Bjørnli, Løkken Verk

 

Besok Astrupgruva des 19 2

 

Logo TF