Anlegg, deltid (FTB02D)

Anlegg3.jpgFagteknikere med fordypning anlegg og relevant praksis, har kom-petanse til å arbeide som entreprenører, byggeledere/ anleggslede-re, oppsynsmenn, kontrollører, kommuneteknikere, stikningstekni-kere i virksomheter som driv produksjon, vedlikehold og kontroll av alle typer anlegg, som for eksempel veganlegg, baneanlegg, dam-anlegg, kaianlegg, kraftverk m.m.

Mange bruker også teknisk fagskole som ei plattform for å bli fag-lærer og instruktør i videregående skole

Mer informasjon finner du på:

Neste planlagte oppstart høsten 2019
Søknadsfrist 15. april

 

Søknaden registreres på www.vigo.no

For nærmere informasjon, ta kontakt med Chr. Thams fagskole: 74 17 51 00 / 74 17 50 32

 

Logo TF