Bygg, deltid (TFB01D)

Bygg

Utdanning mens du jobber - der du bor.

Campus Chr. Thams tilbyr en 3-årig, høyere utdanning i Bygg på deltid med 120 studiepoeng. Deltidsstudiet er organisert med faste samlinger på skolen i kombinasjon med webinar, der studenten i tillegg kan delta som nettstudent. Hvert studium har egne studieplaner som er delt inn i ulike fag-emner og tema. Når alle tema i et fagemne er gjennomført, avholdes en avsluttende prøve eller eksamen. I siste studieår skal studenten gjennomføre et større prosjekt, hovedprosjekt innenfor valgt fordypningsområde (fagområde). 

Næringslivet innenfor bygg- og anleggsbransjen trenger hele tiden personale med oppdatert kunnskap og kompetanse. Bransjen har et kontinuerlig behov og etterspør fagskoleutdannede bygg ingeniører til privat og kommunal sektor. Våre utdanningstilbud gir studentene kompetanse med mange muligheter innenfor en rekke fagområder. Utviklingen innen fagområdet bygg skjer i høyt tempo, og studiet gir studentene oppdatert kompetanse om forvaltning, drift og vedlikehold av bygg, bygningsfysikk, bygningsproduksjon, betong-, tre- og stålkonstruksjoner. Fordypningen gir grunnlag for å beregne, planlegge og koordinere produksjon, innkjøp og personressurser i et byggeprosjekt. I tillegg gir utdanningen våre studenter lederkompetanse som kan brukes på mange nivå i bygg- og anleggsbransjen. Som fagskoleingeniør med fagbrev eller lang praksis er du veldig ettertraktet på arbeidsmarkedet. Våre studenter jobber i dag hos en rekke firmaer som bla.  Veidekke, Næringsbygg betong, Trondheim stål, VIBO entreprenør, Consto Midt-Norge, Con-Form mfl.

 

Opptakskrav 

Ett av disse kravene må oppfylles: 

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev innen fagretningen bygg og anlegg. Relevante fagbrev vil for eksempel kunne være:

 • tømrerfaget
 • murerfaget
 • betongfaget
 • stillasbyggerfaget
 • limtreproduksjonsfaget
 • trelastfaget
 • trevare- og bygginnredningsfaget

Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven.

2. Fem års praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger.

 

Oppbygging og arbeidsformer

Deltidsstudiet er organisert med faste samlinger på skolen i kombinasjon med webinar, der studenten i tillegg kan delta som nettstudent. Hvert studium har egne studieplaner som er delt inn i ulike fag-emner og tema. Når alle tema i et fagemne er gjennomført, avholdes en avsluttende prøve eller eksamen. I siste studieår skal studenten gjennomføre et hovedprosjekt innenfor valgt fordypningsområde (fagområde). Studiet kombinerer teori og praksis på en spennende og relevant måte, og du vil arbeide både selvstendig og i grupper. Arbeidsformene i studiet omfatter forelesninger, praktiske oppgaver både individuelt og i grupper, problemorientert undervisning, samarbeidslæring, veiledning og tverrfaglige prosjekter i samarbeid med næringslivet. Studiet består av ni emner. 

 1. Realfag (matematikk og fysikk)
 2. Kommunikasjon (norsk og engelsk)
 3. LØM (ledelse, økonomi, markedsføring)
 4. Samordnet byggeprosess
 5. Byggesaken
 6. Konstruksjon bygg m/faglig ledelse
 7. Drift/produksjon bygg m/faglig ledelse
 8. Miljøfag og logistikk m/faglig ledelse
 9. Hovedprosjekt


Kompetanse og jobbmuligheter

Studiet gir deg mellomlederkompetanse som kan brukes på mange nivåer i bygg- og anleggsbransjen: prosjektleder, byggeplassleder, formann, kontrollingeniør, oppmålingsingeniør, byggesaksbehandler, avdelingsingeniør, konstruktør, SHA-ansvarlig, HR-ansvarlig, driftsingeniør, salgsingeniør, lærer

Neste planlagte oppstart høsten 2021
Søknadsfrist 15. april

Søknad på fagskole registreres elektronisk på www.samordnaopptak.no

For nærmere informasjon, ta kontakt med Chr. Thams : 74 17 63 48

.

  

Logo TF