Elektronikk, deltid (FTE02D)

Elektronikk

Utdanning mens du jobber - der du bor.

Chr. Thams fagskole tilbyr en 3-årig, høyere utdanning i Automatiseringsfaget på deltid med 120 studiepoeng. Deltidsstudiet er organisert med faste samlinger på skolen i kombinasjon med webinar, der studenten i tillegg kan delta som nettstudent. Hvert studium har egne studieplaner som er delt inn i ulike fag-emner og tema. Når alle tema i et fagemne er gjennomført, avholdes en avsluttende prøve eller eksamen. I siste studieår skal studenten gjennomføre et hovedprosjekt innenfor valgt fordypningsområde (fagområde). 

Elektronikken har hatt en enorm utvikling siden utvikling av de første halvledere og transistorer på 1950-tallet. I dag finnes det elektronikk i nær sagt alt som det går strøm i. Stadig flere områder tar i bruk elektronikk for styring og overvåking av prosesser. Elektronisk utstyr brukes i stadig større omfang for styring av større og mindre systemer. Verden automatiseres raskt, og som fagskoleingeniør kan du ta del i den spennende utviklingen. Eksempler på dette er produksjon av elektrisk kraft, oppvarming av boliger, styring av heiser, radar og kommunikasjonssystemer i fly og båter, kontroll av industriprosesser og personaladministrasjon og økonomiforvaltning. Våre studenter er ansatt hos bla. Autronica, ABB, Nidar, Elkem mfl. 

 

Opptakskrav 

Ett av disse kravene må oppfylles: 

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev innen elektrofag. Relevante fagbrev vil kunne være:

  • Automatiker
  • Avioniker
  • produksjonselektronikk
  • telekommunikasjon
  • dataelektronikk
  • svakstrømsmontør

Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven.

2. Fem års praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger.

.

Oppbygging og arbeidsformer

Deltidsstudiet er organisert med faste samlinger på skolen i kombinasjon med webinar, der studenten i tillegg kan delta som nettstudent. Hvert studium har egne studieplaner som er delt inn i ulike fag-emner og tema. Når alle tema i et fagemne er gjennomført, avholdes en avsluttende prøve eller eksamen. I siste studieår skal studenten gjennomføre et hovedprosjekt innenfor valgt fordypningsområde (fagområde). Studiet består av ni emner som gir til sammen 120 studiepoeng. 

1. Realfag (matematikk og fysikk)
2. Yrkesrettet kommunikasjon (norsk og engelsk)
3. LØM (ledelse, økonomi, markedsføring)
4. Elektriske systemer 
5. Elektroniske systemer 


6. Elektronikk og elektronikkproduksjon 
7. Databasert styreteknikk og elektronikkommunikasjon 
8. Valgbart emne -Miljø og prosjektledelse med faglig ledelse eller EKOM med faglig ledelse
9. Hovedprosjekt


Kompetanse og jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer deg til å lede og være ansvarlig for produksjon, installasjon, innkjøp, vedlikehold og reparasjon av elektronisk utstyr. Du kan også jobbe i produksjons- og installasjonsbedrifter, innen teknisk rådgivning, salg eller som faglærer og opplæringspersonell på land og offshore.

 

Mer informasjon finner du på:

 

 

 

Neste planlagte oppstart høsten 2021
Søknadsfrist 15. april

 

Søknad på fagskole registreres elektronisk på www.samordnaopptak.no 

For nærmere informasjon, ta kontakt med Chr. Thams fagskole: 74 17 51 00 / 74 17 50 32


 

Logo TF