Elkraft, deltid (FTE03D)

En fagtekniker innen elkraft må ha oversikt over emner som omhandler produksjon av, overføring av og forbruk av elektrisk energi. Fagteknikeren må ha kunnskaper om teknisk dimensjonering, vurderinger og valg etter normer og forskrifter, kunnskap om styringer i elektriske innstallasjoner og en reflektert og oppdatert innsikt i bedriftsøkonomiske prinsipper.

En fagtekniker vil kunne få arbeidsoppgaver på mellomledernivå i en bedrift. Etterspørselen etter arbeidskraft med teknisk bakgrunn fra fagskole er allerede stor og forventes å øke ytterligere i de nærmeste årene på grunn av stort underskudd på denne typen arbeidskraft.

Når du har fullført dette studiet, tilfredsstiller du de teoretiske kravene til installatørprøven.

Mer informasjon finner du på:

Neste planlagte oppstart høsten 2019
Søknadsfrist 15. april

Søknaden registreres på www.vigo.no.

For nærmere informasjon, ta kontakt med Chr. Thams fagskole: 74 17 51 00 / 74 17 50 32

 

 

Her er noen bilder fra laboratoriet:

DSCN3607_1.JPG
Fasekompensering av lysrør.

DSCN3608.JPG
Kobling av symmetrisk trefasebelastning.

DSCN3609.JPG
Temperaturkalibrering

DSCN3611.JPG
Kobling av hjemmenettverk

DSCN3612.JPG
Bli kjent med oscilloscopet

DSCN3613.JPG

DSCN3614.JPG
Kobling av nettverkskabel

DSCN3615.JPG

DSCN3617.JPG

DSCN3618.JPG

DSCN3619.JPG

DSCN3620.JPG

DSCN3622.JPG

DSCN3621.JPG

Logo TF