Maskinteknisk drift, deltid (FTT05D)

MA_3.jpg

Fagskoleutdanningen innen maskinteknisk drift gir kompetanse til å arbeide som medarbeider og leder i virksomheter som bearbeider og/eller kjøper og selger mekaniske produkter. Kompetansen vil gi danne grunnlag for at de ulike prosessene i bedriften er økonomisk optimale og gir gode betingelser for mennesker og miljø.

Utdanningen kvalifiserer til stillinger i privat og offentlig sektor som leder innen produksjonsplanlegging, produksjon, vedlikehold, kvalitetssikring og innkjøp av varer og tjenester. Mange benytter også teknisk fagskole som en plattform for å bli faglærer/instruktør i videregående skole.

Mer info om Maskinteknisk drift:

Neste planlagte oppstart høsten 2019
Søknadsfrist 15. april

 

Søknaden registreres på www.vigo.no

For nærmere informasjon, ta kontakt med Chr. Thams fagskole: 74 17 51 00 / 74 17 50 32

MA_1_1.jpg

Logo TF