Silisiumteknologi (FTK04D)

Fagteknikere i prosessteknikk har grunnleggende forståelse for220px-Solar_cell.png kjemiske og fysikalske prosesser, prosessteknisk utstyr, energiflyt, styring og regulering.

Med valgfag i siIisiumteknolog får de i tillegg kunnskaper i produksjon og bruk av silisium og silisumrelaterte produkt, og innføring i solcelleteknologi.

Da bedrifter på dette fagområdet ofte er svært energikrevende og har utfordringer når det gjelder utslipp, blir det også lagt vekt på miljø, klima og energibruk/energigjenvinning.

Deltid over 3 år
Studiet er eit 2-års studium som blir tilbudt på deltid over 3 år, slik at det er mogleg å vera i arbeid under studiet, men arbeidsgjevar bør vera fleksibel.

Samlingar (Fysisk / videokonferanse / videostreaming på dagtid) og nettbasert
Studiet er basert på samlingar og utstrakt bruk av internettbasert læringsplattform.
Samlingane vil vera fysiske og / eller via videokonferanse.
Opptak av forelesningar / samlingar blir lagt tilgjengeleg på den internettbaserte læringsplattforma.

Studiet blir lagt opp slik at også studentar frå andre stader i landet kan følgje undervisninga.

Det er lagt opp med samlingar i Trondheim / Orkdal for laboratoriearbeid og anna praktisk arbeid, men etter avtale kan dette bli gjort i samarbeid med lokal skole.

Dersom ei gruppe studentar ønskjer slike lokale samlingar for praktisk arbeid, vil Chr. Thams fagskole ta seg betalt for ekstrautgiftene som dette fører med seg.

Produktark silisiumteknologi
Læreplan for valgfag i Silisiumteknologi
Læreplan Kjemi- og prosessfag

 

Neste planlagte oppstart Ikke bestemt
Søknadsfrist  

Søknaden registreres på http://www.fagskoleopptak.no/. Husk å sende kopi av vitnemål etc. direkte til skolen innen 20. april.


For nærare informasjon, ta kontakt med Chr. Thams fagskole:
72495209 / 72495200, eller 918 37 210

Logo STFK