Sveiseteknikk, deltid (FTT08D)

Fordppningen gir utdanning som norsk, europeisk og internasjonal sveiseteknikar. Det medfører at det blir lagt vekt på nasjonale og internasjonale standardar og regelverk. Utdanningen gir kompetanse til å fylle viktige stillinger i sveisebedrifter, eller jobbe i sveiseinspeksjon, planlegging, kontroll, innkjøp og materialstyrinSV_1.jpgg, konstruksjon og utdanning.

Teknisk fagskole er også minimumskravet til faglig fordypning for faglærerer i videregående skole 

Erfaring viser at etter noen års erfaring, konkurrerer fagskoleingeniører i mange sammenhenger med ingeniører (bachelor) om de samme stillingene.

 Sveiseteknikk.

Mer info om Sveiseteknikk:

Internasjonal sveisetekniker - IWT

Chr. Thams fagskole utdanner internasjonale sveiseteknikere. Godkjenningen tilfredsstiller kompetansekravet for å kunne lede sveiseaktiviteten i forbindelse med produksjon av:

  • Stålbygg landbasert (Samsvarsvurdering og CE-merking) 
  • Offshorekonstruksjoner (Kvalifisert iht. NORSOK)

Den nye standarden NS-EN 1090 for utførelse av stålbygg på land, som erstatter NS 3464 fra 1.mars 2010, stiller nye krav til dokumentert kompetanse. IWT-godkjenningen tilfredsstiller kompetansekravene.

NORSOK-standardene har lenge stilt krav om IWT-godkjenning for å kunne stå ansvarlig for kvalitetssystemer i forbindelse med produksjon av offshorekonstruksjoner.

Neste planlagte oppstart høsten 2019
Søknadsfrist 15. april

 Søknaden registreres på www.vigo.no

For nærmere informasjon, ta kontakt med Chr. Thams fagskole: 74 17 51 00 / 74 17 50 32

Logo TF