Sveiseteknikk, deltid (FTT08D)

sveising2

 

Utdanning mens du jobber - der du bor.

Campus Chr. Thams tilbyr en 3-årig, høyere yrkesutdanning i Sveiseteknikk med IWT diplom på deltid med 120 studiepoeng. Deltidsstudiet er organisert med faste samlinger, i kombinasjon med webinar, der du som student itillegg kan velge å delta som nettstudent, -desentralisert ved hjelp av to-veis videokonferanse. 

Hvert studium har egne studieplaner som er delt inn i ulike fag-emner og tema. Når alle tema i et fagemne er gjennomført, avholdes en avsluttende prøve eller eksamen. I siste studieår gjennomføres et større hovedprosjekt innenfor valgt fordypningsområde (fagområde). Et hovedprosjekt kan være en god mulighet til å skape nye ideer og finne løsningsforslag som kan bidra til økt verdiskapning i den virksomheten du har din tilknytning til.  

Studiet gir grunnleggende kompetanse om nasjonale-, internasjonale standarder og regelverk. Samt kunnskap om blant annet sveisemetoder og utstyr, materialers sveiseegenskaper, konstruksjon og utforming, samt fabrikasjon og prosedyrer. Med godkjent eksamen og fullført studium vil du få en fagskolegrad som sveisetekniker og tittelen IWT.

Opptakskrav 

Ett av disse kravene må oppfylles: 

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev innen fagretningen teknikk og industriell produksjon. Relevante fagbrev vil for eksempel kunne være: 

Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven.

2. Fem års praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger.

Oppbygging og arbeidsformer

Deltidsstudiet er organisert med faste samlinger på skolen i kombinasjon med webinar, der studenten i tillegg kan delta som nettstudent. Hvert studium har egne studieplaner som er delt inn i ulike fag-emner og tema. Når alle tema i et fagemne er gjennomført, avholdes en avsluttende prøve eller eksamen. I siste studieår skal studenten gjennomføre et hovedprosjekt innenfor valgt fordypningsområde (fagområde). Studiet er bygget opp av elleve emner som gir til sammen 120 studiepoeng. 

1. Realfag (matematikk og fysikk)
2. Yrkesrettet kommunikasjon (norsk og engelsk)
3. LØM (ledelse, økonomi, markedsføring)
4. Prosjekt- og kvalitetsledelse 
5. Innledende konstruksjon og dokumentasjon 
6. Materialkunnskap
7. Materialer og sammenføyning med faglig ledelse
8. Konstruksjon og fabrikasjon med faglig ledelse  
9. Energiteknikk for sveis med faglig ledelse 
10. Utviklingsarbeid og forberedelse til IWT med faglig ledelse
11. Hovedprosjekt 

Kompetanse og jobbmuligheter

Som sveisetekniker vil du kunne fungere som sveisekoordinator, konstruktør, nasjonal sveisetekniker, Internasjonal sveisetekniker (IWT), sveiseinspektør, teknisk tegner, planlegger, arbeidsleder innen drift og produksjon eller innen personalutvikling og opplæring. Mange benytter også teknisk fagskole som en plattform for å bli faglærer og instruktør i videregående skole

Internasjonal sveisetekniker - IWT

Chr. Thams fagskole tilbyr diplom innen IWT internasjonal sveisetekniker som fordypningsemne. Godkjenningen tilfredsstiller kompetansekravet for å kunne lede sveiseaktiviteten i forbindelse med produksjon av:

  • Stålbygg landbasert (Samsvarsvurdering og CE-merking) 
  • Offshorekonstruksjoner (Kvalifisert iht. NORSOK)

Den nye standarden NS-EN 1090 for utførelse av stålbygg på land, som erstatter NS 3464 fra 1.mars 2010, stiller nye krav til dokumentert kompetanse. IWT-godkjenningen tilfredsstiller kompetansekravene.

NORSOK-standardene har lenge stilt krav om IWT-godkjenning for å kunne stå ansvarlig for kvalitetssystemer i forbindelse med produksjon av offshorekonstruksjoner.

 

Neste planlagte oppstart høsten 2021
Søknadsfrist 15. april

Søknad på fagskole registreres elektronisk på www.samordnaopptak.no 

For nærmere informasjon, ta kontakt med Chr. Thams: 74 17 63 48

Logo TF